Nya generationens företagstelefoni

Kompatibilitet

Den hyrda växeltjänsten fungerar precis som en vanlig växel, fast smidigare. Du märker ingen skillnad och ringer som vanligt både till och från det vanliga telefonnätet. Den största skillnaden kommer du att märka i utökad funktionalitet och flexibilitet.

Låg investering

Istället för att använda det vanliga telefonnätet för att leverera samtal till och från kontoret, använder den hyrda växeltjänsten företagets anslutning till Internet. På det viset behöver företaget bara ett nät för både data och telekom.

Eftersom hela växelsystemet hyrs per månad undviks stora investeringar och alla fasta förbindelser så- som PRIs och BRIs kan kopplas bort.

Enkelt och flexibelt

Jämfört med en vanlig växel är den hyrda växeltjänsten enkel att underhålla och administrera. Webbaserad administration och enkel hantering av olika funktioner underlättar ytterligare.

Eftersom tjänsten är en komplett hyrtjänst behöver ingen aktiv utrustning placeras hos kunden förutom slutanvändarens telefoner.

Utökad funktionalitet

Den hyrda växeltjänsten effektiviserar det dagliga arbetet med kraftfulla inbyggda tjänster såsom röstbrevlåda, konferenssamtal, IVR funktionalitet, tidsbaserade vidarekopplingar etc.