Funktioner Växeltjänst

Anknytningsnummer

Användaren kan placera interna samtal inom företaget genom att använda kortnummer.

Bastjänster

Generella funktioner såsom; återuppringning av senast slagna nummer, parkera samtal, skifta mellan samtal, koppla samtal, tre parts samtal , samtal väntar, nummerpresentation, Stör ej funktion, temporärt hemligt nummer , kortnummer mm.

Gruppnummer

Gruppnummer grupperar användare i växeln vilket möjliggör att distribuera inkommande samtal till flera användare samtidigt.

Knappval (IVR) bas

Denna tjänst möjliggör skapandet av avancerade menyer som det inkommande samtalet kan navigera i med hjälp av en knapptelefon.

Knappval (IVR) plus

En utökning av knappvalstjänsten som tillåter påbyggnaden av ytterligare undernivåer i menyhanteringen.

Konferenssamtal

Telefonmöte med två eller flera personer involverade, antingen som trepartssamtal eller med eget konferansnummer.

Mobil anknytning

En virtuell anknytning som används för att skapa kopplingar till telefoner utanför den egna växeln.

Notifikationstjänst

Ett meddelande spelas upp för den som ringer varvid samtalet kopplas ner.

Nummerpresentation

Presenterar numret för inkommande samtal.

Receptionistgränssnitt

Användargränsnitt för receptionisten som hjälper denne att hantera inkommande samtal samt att fördela dessa inom organisationen.

Röstbrevlåda

Röstbrevlåda är en standardtjänst och levereras till alla anknytningar i växeln.

Time Based Routing (TBR)

Styr inkommande samtal beroende på dag och tidpunkt på dagen. (Tex nattstängning)

Röstsamtalsinspelning

Inspelningstjänst.

Samtals- och anknytningshantering

Användaren kan via denna funktion styra tjänster för sin anknytning (såsom vidarekoppling) på distans via en internetsida.

Köfunktion grupper och anknytningar (7.5R2)

Möjliggör köhantering på vanliga grupper och anknytningar.

Tandem ringning

Inkommande samtal distribueras till flera enheter samtidigt. Tex. till en fast telefon och ett mobiltelefonnummer.

Tidsbaserad samtalsstyrning (TBR)

Automatisk tjänst som fördelar samtal beroende på veckodag och tid på dygnet.

Utökad svarstjänst

Tar hand om inkommande samtal som inte besvaras inom utsatt tid. Svarstjänst via vår sammarbetspartner Avesta Teletjänst

 

Extratjänster

ACD-kö

Avancerad köfunktion som köar samtal tills någon är ledig och kan ta samtalet.

Interactive Voice Response (IVR)

Möjliggör skapandet av avancerade menyer som det inkommande samtalet kan navigera i med hjälp av en knapptelefon

MIS Mobile Integration Service

Utöka den mobila integrationen

Multi Terminal

Använd flera telefoner till samma anknytning

Free Seating (7.5R2)

Logga in på din egen anknytning på vilken telefon som helst