Fördelar med IP-telefoni

Lägre kostnader

  • Låg investeringskostnad
  • Låga trafikpriser, ring kostnadsfritt mellan egna
  • kontor oavsett geografisk placering
  • Fast kostnad för drift, support, underhåll och utveckling ger god kostnadskontroll

Ökad flexibilitet

  • Skalbar lösning vid expansion eller minskning av personal, kontor eller geografisk täckning
  • Dela receptionisttjänster mellan olika kontor
  • Förenkla möjligheten till distansarbete

Enklare administration

  • Centraliserad administration för koncernens alla företag

Traditionell vs hyrd nätbaserad växel

img_services_advantage